logoکدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

افشای اطلاعات با اهمیت تنوین

۰۱ آذر ۱۴۰۰ calender-icon
تنوین
تامین سرمایه نوین

نماد : تنوین

عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت: تامین سرمایه نوین

موضوع افشاء: عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب)

شرح: موضوع مزایده: و فرآیند آن: در راسـتای رعایت مفاد بند «ب» ماده ۱۳ «دسـتورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزدسازمان» مزایده واگذاری ۲/۸۵ درصد سهام شرکت اعتباری ملل (سهامی عام) به طور عمده و نقد از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران برگزار گردید.
دلایل عدم حصول نتیجه: : سهام ذکر شده بدلیل عدم بازگشایی نماد در تاریخ مذکور عرضه نگردید، پس از مهیا شدن شرایط عرضه مجدد اطلاع رسانی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

هشتگ_تنوین
هشتگ_افشای_اطلاعات

برچسب‌ها: , , ,
بستن X