logoکدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

افشای اطلاعات با اهمیت کدما

۰۸ شهریور ۱۴۰۰ calender-icon
کدما
معدنی دماوند

نماد : کدما

عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انصراف شرکت از ادامه افزایش سرمایه- گروه ب) ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت: معدنی دماوند

موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت – انصراف شرکت از ادامه افزایش سرمایه- گروه ب)

شرح: رویداد: با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص عدم النفع شرکت در مرحله اول افزایش سرمایه بدلیل زمانبر بودن تامین نقدینگی جهت اجرای طرحهای توسعه ای شرکت با استفاده از این روش و هزینه های مترتب آن و با عنایت به وجود راهکارهای بهتر و سریعتر حهت تأمین منابع مالی برای پروژه ها و نظر به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ که اختیار اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه از (۲۵۰میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال ) را به هیأت مدیره تفویض نموده است هیئت مدیره مقرر نمود مرحله دوم افزایش سرمایه از دستور کار خارج گردد.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

هشتگ_کدما
هشتگ_افشای_اطلاعات

برچسب‌ها: , , ,
بستن X