logoکدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

افشای اطلاعات با اهمیت

۱۴ آذر ۱۴۰۱ calender-icon

نماد : ثبهساز

عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت: بهساز کاشانه تهران

موضوع افشاء: عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب)

شرح: موضوع مزایده: و فرآیند آن: شرکت بهساز کاشانه تهران طی انتشار آگهی مزایده واحد مسکونی پروژه های اینانلو و لادن را طی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار از طریق مزایده در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ به چاپ رسانید. تعدادکل ردیف های عرضه شده در مزایده لادن ۵ ردیف و در مزایده اینانلو ۴ ردیف درج گردید و بازگشایی پاکات در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ به انجام رسید

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

هشتگ_ثبهساز
هشتگ_افشای_اطلاعات

برچسب‌ها: ,
بستن X