logoکدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

افشای اطلاعات با اهمیت

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ calender-icon

نماد : وگردش

عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت: بانک گردشگری

موضوع افشاء: عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب)

شرح: موضوع مزایده: و فرآیند آن: بانک گردشگری در نظر دارد در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و همچنین دستورالعمل اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ سیاست ها و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فروش اموال تملیکی و به استناد به آیین نامه معاملات بانک، نسبت به فروش و واگذاری املاک به شرح: آگهی پیوست با وضعیت موجود و بر مبنای قیمت پایه مزایده به صورت نقد و یا نقد و اقساط مطابق شرایط مزایده و جدول پیوست اسناد مزایده اقدام نماید.لذا از متقاضیان خرید درخواست می گردد طی ۵ روز از تاریخ درج آگهی جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به نشانی تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، کوچه نور، ساختمان مرکزی بانک گردشگری، طبقه هشتم، اداره دارایی های سرمایه ای و تملیکی مراجعه نمایند.
دلایل عدم حصول نتیجه: : درخصوص فروش واحدهای تجاری پروژه میکامال کیش نظر به اینکه تعداد شرکت کنندگان در مزایده هر واحد به حد نصاب مقرر در آیین نامه معاملات نرسیده است، لذا به استناد بند ۱-۱ قسمت ل مفاد آیین نامه معاملات بانک تجدید می گردد. در خصوص مزایده فروش ملک واقع در خیابان احمدآباد مشهد نیز با توجه به عدم احراز شرایط اولیه و تشریفات مزایده برابر آیین نامه معاملات بانک، کمیسیون نسبت به ابطال مزایده اقدام نمود.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#وگردش
#افشای_اطلاعات

برچسب‌ها: , , , ,
بستن X