logoکدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

شفاف سازی

۰۷ آذر ۱۴۰۱ calender-icon

نماد : فسا

موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت: پتروشیمی فسا

بازگشت به نامه واصله از شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست ۱) به استحضار می رساند با سلام و احترام؛ در خصوص حق تقدم های استفاده نشده موضوع افزایش سرمایه شرکت از ١,۵٠٠ میلیارد ریال به ٣,۴٨۶ میلیارد ریال در سال ٩۶ نظر به آنکه حراج حق تقدم استفده نشده نیازمند تامین منابع مالی توسط متعهد اصلی می باشد و تا سال جاری برنامه موفقیت آمیزی جهت تامین منابع اجرا نشده بود لذا حراج حق تقدم های مذکر انجام نشده است لکن مذاکراتی در سال ١۴٠٠ در این خصوص انجام گردیده است که منابع مورد نیاز یکی دیگر از شرکت های گروه را تامین نمود، این امر برای سایر شرکت های گروه از جمله شرکت پتروشیمی فسا در سال ١۴٠٠ انجام خواهد شد
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه

هشتگ_فسا
هشتگ_شفاف_سازی

:

برچسب‌ها: ,
بستن X