logoکدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران


ونیکی

– افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت : سرمایه گذاری ملی ایران

موضوع افشاء : برگزاری مزایده – گروه ب

شرح فرآیند مزایده: متقاضیان میتوانند از تاریخ نشر آگهی و پس از دریافت برگه شرایط مزایده از امور مالی شرکت ، قیمت پیشنهادی خود برای خرید سهام شرکت مذکور به صورت نقد ویا نقد اقساط را در پاکت سربسته حداکثر تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ به دفتر شرکت واقع در تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) ، نبش ورشو ، پلاک ۱۱ تحویل امور مالی نموده و رسید دریافت دارند . لازم به ذکر است برگه شرایط مزایده جز لاینفک آین آگهی محسوب میشود . ضمنا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به آدرس مذکور مراجعه یا با تلفن ۰۲۱-۸۸۸۰۳۸۹۸ تماس حاصل فرمایید . شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#ونیکی
#افشای_اطلاعات۰۲ آبان ۱۴۰۰ calender-icon

نماد : ونیکی

عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران

موضوع افشاء: برگزاری مزایده – گروه ب)

شرح: فرآیند مزایده: متقاضیان میتوانند از تاریخ نشر آگهی و پس از دریافت برگه شرایط مزایده از امور مالی شرکت ، قیمت پیشنهادی خود برای خرید سهام شرکت مذکور به صورت نقد ویا نقد اقساط را در پاکت سربسته حداکثر تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ به دفتر شرکت واقع در تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) ، نبش ورشو ، پلاک ۱۱ تحویل امور مالی نموده و رسید دریافت دارند . لازم به ذکر است برگه شرایط مزایده جز لاینفک آین آگهی محسوب میشود . ضمنا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر به آدرس مذکور مراجعه یا با تلفن ۰۲۱-۸۸۸۰۳۸۹۸ تماس حاصل فرمایید . شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#ونیکی
#افشای_اطلاعات

برچسب‌ها: , , , ,
بستن X