خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۰۳ اسفند ۱۳۹۹
دسبحا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
کایتا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
فخاس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
سجام - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
لخانه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
لوتوس - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
تاصیکو - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۴ بهمن ۱۳۹۹
قجام – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: فرآورده های غذائی …
۰۴ بهمن ۱۳۹۹
غویتا – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: شرکت ویتانا📌 بر…
۰۴ بهمن ۱۳۹۹
ساروج – اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت: بین المللی ساروج بوشهر📌…
۰۴ بهمن ۱۳۹۹
تاپکیش – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: تجارت الکترونیک…
۰۱ بهمن ۱۳۹۹
قجام – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: فرآورده های غذائی …
۰۸ دی ۱۳۹۹
دلر – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: داروسازی اکسیر📌 ب…
۰۴ دی ۱۳۹۹
دقاضی – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: داروسازی شهید قاض…
۰۲ دی ۱۳۹۹
هجرت – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: پخش هجرت📌 بر اساس …
۰۱ دی ۱۳۹۹
ونیرو – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت: سرمایه …
۰۱ دی ۱۳۹۹
تنوین – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: تامین سرمایه نوین…