خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۰۲ دی ۱۳۹۹
هجرت – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: پخش هجرت📌 بر اساس …
۰۱ دی ۱۳۹۹
ونیرو – نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت: سرمایه …
۰۱ دی ۱۳۹۹
تنوین – مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت: تامین سرمایه نوین…