خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شفاف سازی

۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شفاف سازی ثتران
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شفاف سازی پلاست
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شفاف سازی ونوین
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شفاف سازی سمایه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شفاف سازی وخاور
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شفاف سازی آبین
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شفاف سازی ولتجار
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شفاف سازی وغدیر
۰۲ آذر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۲ آذر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۱ آذر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۱ آذر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۱ آذر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۶ آبان ۱۴۰۰


نما د : پیزد

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : مجتمع صنایع لاستیک یزد

به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغییر نرخ فروش محصولات وافشاء الف مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ به استحضار می رساند از تاریخ این نامه افزایش نرخ فروش تایرهای باری نیمه سنگین رادیال(وانتی) به میزان ۱۵ درصد و نیمه سنگین بایاس (وانتی) به میزان ۲۵ درصد نسبت به نرخ قبل محقق گردیده و در خصوص افزایش نرخ فروش سایر گروه محصولات تولیدی تا کنون افزایشی اعمال نشده و فروش محصولات بر اساس همان نرخ‌های قبل در حال انجام می‌باشد. ضمناً شرکت در حال پیگیری و برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش نرخ محصولات طبق افشاء انجام شده بوده که متعهد می‌شود به محض اجرایی و عملیاتی شدن افزایش نرخ سایر گروه محصولات موضوع با قید فوریت از طریق سایت جهت آن سازمان و کلیه سهامداران محترم اطلاع رسانی گردد.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#پیزد
#شفاف_سازی:
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی پارتا
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۴ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی