خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شفاف سازی

۱۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی آبادا
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۸ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۷ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۷ آبان ۱۴۰۰

نما د : شیراز

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : پتروشیمی شیراز

به استحضار می رساند دلیل تفاوت نرخ های فروش اوره صادراتی با نرخ های جهانی عطف به نامه پیوست موارد زیر می باشد.الف) فروشهای صادراتی شرکت پتروشیمی شیراز با در نظر گرفتن شرایط روز، معمولا بصورت هفتگی بر اساس قیمتهای صادراتی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین قیمتهای جهانی اعلام شده در نشریه ARGUS انجام می پذیرد. ب) فروشهای اوره صادراتی که در هر ماه در گزارشات ثبت می شود، با توجه به زمان و ترم تحویل، معمولا قرارداد فروش آنها به یک الی چند ماه قبل بر می گردد. لذا نرخ فروش ثبت شده در حسابهای شرکت با نرخ روز اوره متفاوت می باشد. بطور مثال فروشهایی که در مهر ماه انجام شده ، قرارداد آنها مربوط به ماههای اردیبهشت الی مهر ماه بوده است. ج) میانگین قیمتهای فروشهای مهر ماه ( تحویل شده و خاتمه یافته در مهر ماه ) بر اساس میانگین قیمتهای زمان صدور قرارداد فروش اعلام شده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۳۳۶.۲ دلار در هر تن و اعلام شده در نشریه ARGUS برابر ۳۷۸ دلار در هر تن بوده است در حالیکه میانگین قیمت فروشهای شرکت پتروشیمی شیراز ۳۸۴.۵ دلار هر تن بوده است. د) میانگین قیمتهای اعلام شده از سوی نشریه ARGUS در هفته اول مهرماه ۴۳۷ دلار در هر تن و در هفته آخر مهر ماه ۷۱۰ دلار در هر تن بوده است و اگر قرار داد فروشی در مهرماه منعقد شده باشد، با توجه به زمان تحویل آنها، ارقام فروش در ماههای آذر و دی نمایان خواهد شد. ه) با توجه به صعودی بودن قیمت اوره، در حال حاضر هر چه زمان صدور پیش فاکتور به تاریخ حمل و ثبت آن نزدیک تر باشد، فروش مذکور به قیمت روز اوره نزدیک تر خواهد بود. در ارتباط با افزایش هزینه های فروش، عمومی و اداری در صورت های مالی میاندوره ای منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه نیز موارد زیر به استحضار می رساند: الف) افزایش هزینه های صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل، مربوط به افزایش هزینه حمل محصولات از مبدا شرکت به مقصد بندرعباس می باشد که نسبت به دوره مشابه قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. ب)هزینه حمل یک محموله ۵۰ هزار تنی اوره صادراتی بوسیله کشتی به مقصد برزیل طبق قرارداد برعهده شرکت پتروشیمی شیراز بوده است. ج)افزایش حقوق و دستمزد پرسنل ارکان ثالث شرکت نیز شامل افزایش حدود ۴۰ درصدی قانون کار و تخصیص ۴۵درصدی حق جذب و سایر موارد ترمیم حقوقی و عدالت مزدی طبق مصوبه هیات مدیره محترم شرکت بوده است. د) افزایش هزینه آلایندگی نیز به دلیل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی مبلغ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه قبل بوده است. ه)افزایش هزینه تمدید کارت بازرگانی، به دلیل افزایش سودآوری شرکت بوده است.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#شیراز
#شفاف_سازی:
۱۶ آبان ۱۴۰۰


نما د : وبملت

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : بانک ملت

به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سازمان بورس و اوراق بهادار() مبنی بر افزایش ذخایر بانک به استحضار می رساند دلایل افزایش هزینه های کسری تعهدات اکچوئری بانک در شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ ارائه می گردد.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#وبملت
#شفاف_سازی:
۱۵ آبان ۱۴۰۰
۱۵ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۵ آبان ۱۴۰۰


نما د : قجام

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : فرآورده های غذائی و قند تربت جام

به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در طبقه زمین به استحضار می رساند طبق مصوبه هیات مدیره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها در طبقه زمین در دستور کار قرار گرفته است.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#قجام
#شفاف_سازی:
۱۵ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۵ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۲ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۱ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۱ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۱ آبان ۱۴۰۰


نما د : های وب

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : داده گستر عصر نوین

به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فسخ قرارداد به استحضار می رساند به پیوست تقدیم می گردد.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#های_وب
#شفاف_سازی:
۱۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۰ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۹ آبان ۱۴۰۰


نما د : دهدشت

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : صنایع پتروشیمی دهدشت

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#دهدشت
#شفاف_سازی:
۰۹ آبان ۱۴۰۰


نما د : کازرو

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : پتروشیمی کازرون

به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری بورس مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به دادخواست ابطال افزایش سرمایه به استحضار می رساند پیرو نامه شماره ۸۱۰۴۲۰ مدیریت محترم نظارت بر ناشران بازار پایه، با موضوع درخواست افشاء آخرین وضعیت رسیدگی دادخواست ابطال افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران به پیوست گزارش وکیل شرکت در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی پرونده در مرجع قضایی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی شهید بهشتی تهران جهت اطلاع اعلام می‌گردد. قابل ذکر است آخرین اقدام قاضی محترم پرونده، تعیین وقت نظارت به لحاظ قرار تکمیل نظریه کارشناسی برای تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ می باشد.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#کازرو
#شفاف_سازی:
۰۸ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۶ آبان ۱۴۰۰


نما د : شپلی

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : پلی اکریل ایران

به استحضار می رساند صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره شمواد ثبت و به پیوست ارایه میگردد

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#شپلی
#شفاف_سازی:
۰۶ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۶ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۵ آبان ۱۴۰۰


نما د : قاسم

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : قاسم ایران

ارائه توضیحات در خصوص کاهش سود خالص ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#قاسم
#شفاف_سازی:
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۴ آبان ۱۴۰۰


نما د : برکت

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده(اصلاحیه)

شرکت : گروه دارویی برکت

دلایل اصلاح:اصلاح شماره نامه .

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#برکت
#شفاف_سازی:
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی