خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شفاف سازی

۰۴ آبان ۱۴۰۰


نما د : سلار

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : سیمان لارستان

به استحضار می رساند به منظور تامین نقدینگی وتکمیل پروژه طرح توسعه شرکت در صدد اجرای افزایش سرمایه ازمحل مطالبات وآورده نقدی سهامدارن میباشد.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#سلار
#شفاف_سازی:
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۲ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۸ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۸ مهر ۱۴۰۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
۲۷ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۷ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۶ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۶ مهر ۱۴۰۰
۲۶ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۵ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۵ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۵ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۵ مهر ۱۴۰۰


نما د : واحیا

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

به استحضار می رساند مدارک مورد درخواست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای در خصوص طرح توجیهی افزایش سرمایه ارسال گردیده است.


مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#واحیا
#شفاف_سازی:
۲۵ مهر ۱۴۰۰
۲۵ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۵ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۴ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی زنجان
۲۴ مهر ۱۴۰۰


نما د : کورز

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : ورزیران


مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#کورز
#شفاف_سازی:
۲۴ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۴ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی پارتا
۲۴ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۴ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۳ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۳ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۲۱ مهر ۱۴۰۰


نما د : شپترو

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : پتروشیمی آبادان

به استحضار می رساند ارائه توضیحات در خصوص فرایند افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی آبادان


مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#شپترو
#شفاف_سازی: