کدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه آتیهبررسی گزارش توجیهی تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

آتیه
تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان

در ارتباط با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان مبنی بر افزایش سرمایه‌ی این شرکت، حسابرس و بازرس قانونی بر اساس موازین و دستورالعمل‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش توجیهی نماد را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند.

اظهارنظر نهایی حسابرس در خصوص گزارش توجیهی آتیه

اظهارنظر حسابرسان در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان، این است که با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیک، لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بالاتر، با هدف توسعه فعاليت‌هاي شرکت و بهبود جريان سودآوري و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران شرکت، مطلوب و موجه تشخیص داده شده است.

متن نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی آتیه

بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی‌کند. به علاوه به نظر این موسسه گزارش توجیهی آتیه بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

اظهار نظر مثبت حسابرس و بازرس قانونی تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان پایان کار نیست

اظهار نظر مثبت حسابرس و بازرس قانونی پیرامون گزارش توجیهی افزایش سرمایه آتیه، گام مهم و بنیادینی در روند تقویت مبانی مالی و شفاف‌سازی است; با این حال، این تنها بخشی از مسیر است. لازم به ذکر است که اجرای نهایی این افزایش سرمایه، منوط به بررسی و تأیید نهایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده است. تنها پس از گذر از این مراحل قانونی و دریافت موافقت‌های لازم، می‌توان اطمینان یافت که فرآیند افزایش سرمایه به طور کامل و در چارچوب‌های تعریف شده قانونی به پایان رسیده و آماده اجرا خواهد بود.

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی در خصوص افزایش سرمایه باید به صورتی باشد که تایید کند تمامی اطلاعات و داده‌های ارائه شده در گزارش دقیق، واقع‌بینانه و مطابق با واقعیت‌های مالی شرکت می‌باشد. حسابرس باید مورد بررسی قرار دهد که آیا دلایل ارائه شده برای افزایش سرمایه، معتبر و کافی است و این‌که آیا پیش‌بینی‌های مالی برای آینده منطقی و قابل تحقق هستند. همچنین، اینکه اطلاعات افشا شده به گونه‌ای است که سهامداران و ذینفعان بتوانند تصمیم‌گیری مطلعی داشته باشند. اظهارنظر حسابرس ممکن است موافق موارد مورد نظر یا با رد گزارش توجیهی همراه باشد.