کدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه آسیابررسی گزارش توجیهی بیمه آسیا ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

آسیا
بیمه آسیا

در ارتباط با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت بیمه آسیا مبنی بر افزایش سرمایه‌ی این شرکت، حسابرس و بازرس قانونی بر اساس موازین و دستورالعمل‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش توجیهی نماد را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند.

اظهارنظر نهایی حسابرس در خصوص گزارش توجیهی آسیا

اظهارنظر حسابرسان در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه بیمه آسیا، این است که با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیک، لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بالاتر، با هدف اصلاح ساختار مالي در جهت توسعه پرتفوي حق بيمه و افزايش سهم بازار و تقويت توان مالي شرکت، مطلوب و موجه تشخیص داده شده است.

متن نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی آسیا

بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه بیمه آسیا، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی‌کند. به علاوه به نظر این موسسه گزارش توجیهی آسیا بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

اظهار نظر مثبت حسابرس و بازرس قانونی بیمه آسیا پایان کار نیست

اظهار نظر مثبت حسابرس و بازرس قانونی پیرامون گزارش توجیهی افزایش سرمایه آسیا، گام مهم و بنیادینی در روند تقویت مبانی مالی و شفاف‌سازی است; با این حال، این تنها بخشی از مسیر است. لازم به ذکر است که اجرای نهایی این افزایش سرمایه، منوط به بررسی و تأیید نهایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده است. تنها پس از گذر از این مراحل قانونی و دریافت موافقت‌های لازم، می‌توان اطمینان یافت که فرآیند افزایش سرمایه به طور کامل و در چارچوب‌های تعریف شده قانونی به پایان رسیده و آماده اجرا خواهد بود.

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی در خصوص افزایش سرمایه باید به صورتی باشد که تایید کند تمامی اطلاعات و داده‌های ارائه شده در گزارش دقیق، واقع‌بینانه و مطابق با واقعیت‌های مالی شرکت می‌باشد. حسابرس باید مورد بررسی قرار دهد که آیا دلایل ارائه شده برای افزایش سرمایه، معتبر و کافی است و این‌که آیا پیش‌بینی‌های مالی برای آینده منطقی و قابل تحقق هستند. همچنین، اینکه اطلاعات افشا شده به گونه‌ای است که سهامداران و ذینفعان بتوانند تصمیم‌گیری مطلعی داشته باشند. اظهارنظر حسابرس ممکن است موافق موارد مورد نظر یا با رد گزارش توجیهی همراه باشد.