کدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه اسیاتکبررسی گزارش توجیهی انتقال داده های آسیاتک ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

اسیاتک
انتقال داده های آسیاتک

در ارتباط با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک مبنی بر افزایش سرمایه‌ی این شرکت، حسابرس و بازرس قانونی بر اساس موازین و دستورالعمل‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش توجیهی نماد را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند.

اظهارنظر نهایی حسابرس در خصوص گزارش توجیهی اسیاتک

اظهارنظر حسابرسان در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه انتقال داده های آسیاتک، این است که با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیک، لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بالاتر، با هدف لزوم مخارج سرمايه اي در پروژه هاي ديتاسنتر و فيبر نوري و اصلاح ساختار مالي و نسبت حقوق مالکانه، عدم خروج نقدينگي و ساير موارد و همچنين استفاده از معافيت مالياتي براساس مفاد بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ، مطلوب و موجه تشخیص داده شده است.

متن نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی اسیاتک

بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه انتقال داده های آسیاتک، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی‌کند. به علاوه به نظر این موسسه گزارش توجیهی اسیاتک بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

اظهار نظر مثبت حسابرس و بازرس قانونی انتقال داده های آسیاتک پایان کار نیست

اظهار نظر مثبت حسابرس و بازرس قانونی پیرامون گزارش توجیهی افزایش سرمایه اسیاتک، گام مهم و بنیادینی در روند تقویت مبانی مالی و شفاف‌سازی است; با این حال، این تنها بخشی از مسیر است. لازم به ذکر است که اجرای نهایی این افزایش سرمایه، منوط به بررسی و تأیید نهایی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده است. تنها پس از گذر از این مراحل قانونی و دریافت موافقت‌های لازم، می‌توان اطمینان یافت که فرآیند افزایش سرمایه به طور کامل و در چارچوب‌های تعریف شده قانونی به پایان رسیده و آماده اجرا خواهد بود.

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی در خصوص افزایش سرمایه باید به صورتی باشد که تایید کند تمامی اطلاعات و داده‌های ارائه شده در گزارش دقیق، واقع‌بینانه و مطابق با واقعیت‌های مالی شرکت می‌باشد. حسابرس باید مورد بررسی قرار دهد که آیا دلایل ارائه شده برای افزایش سرمایه، معتبر و کافی است و این‌که آیا پیش‌بینی‌های مالی برای آینده منطقی و قابل تحقق هستند. همچنین، اینکه اطلاعات افشا شده به گونه‌ای است که سهامداران و ذینفعان بتوانند تصمیم‌گیری مطلعی داشته باشند. اظهارنظر حسابرس ممکن است موافق موارد مورد نظر یا با رد گزارش توجیهی همراه باشد.