کدال اخبار و اطلاعیه‌های بورس ایران

گزارش عملکرد ماهیانه آباد فروردین ماه ۰۰۰۰عملکرد ماهانه مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران منتهی به

آباد
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران

با توجه به انتشار گزارش فعالیت ماهانه فروردین ماه ۰۰۰۰ آباد باید یادآور شد که در قلب پالس‌های بازار سرمایه، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها جای دارند که نه تنها سلامت مالی یک کسب‌وکار را نمایان می‌سازند، بلکه تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازند تا با دقت بیشتری به ارزیابی عملکرد فعلی و آینده‌نگری تجاری بپردازند. این گزارش‌ها به عنوان ابزارهایی برای شفافیت و پاسخگویی عمل می‌کنند و زمینه‌ساز تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر داده هستند.
از این رو شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران گزارش فعالیت ماهانه فروردین ماه ۰۰۰۰ را به شرح زیر منتشر کرده است.

گزارش فعالیت ماهانه آباد منتهی به

ما در این بخش، با تحلیل گزارش های ماهانه مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران، چشم‌اندازی کلی از وضعیت فعلی و انتظارات آینده آباد را ارائه می‌دهیم. این اطلاعات، که در زیر ارائه خواهند شد، برای درک بهتر روند‌های فعلی و تهیه برنامه‌های تاکتیکی آتی سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار هستند.


خدمات و فروش
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرح خدمات یا فروش
قرارد دادها
درآمد شناسایی شده
توضیحات
تاریخ عقد قرارداد
مدت قرارداد (ماه)
درآمد شناساسي شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اصلاحات
درآمد شناساسی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده
درآمد شناساسی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد شناساسی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درامد شناساسي شده تا پايان دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد اجاره واحدها - گلوگاه
۰
۱۴,۱۸۰
۰
۱۴,۱۸۰
۱,۴۱۶
۱۵,۵۹۶
۶,۳۸۹
درآمد اجاره واحدها - کوهسنگي
۰
۹۴,۱۰۰
۰
۹۴,۱۰۰
۸,۳۰۹
۱۰۲,۴۰۹
۵۸,۲۹۰
جمع
۰
۱۰۸,۲۸۰
۰
۱۰۸,۲۸۰
۹,۷۲۵
۱۱۸,۰۰۵
۶۴,۶۷۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه چیست ؟

“گزارش فعالیت ماهانه” در کدال به معنای اطلاعات و داده‌های ارائه شده توسط شرکت‌های بورسی در یک بازه‌ی زمانی معین (مثلاً یک ماه) است که باید به صورت منظم به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش دهند.

این گزارش‌ها معمولاً شامل اطلاعات مالی، عملکرد فروش، تغییرات در ساختار سرمایه یا مدیریت، و اطلاعات مهم دیگری که می‌تواند بر قیمت سهام‌شان تأثیر بگذارد، هستند. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی از این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد جاری و پتانسیل رشد آتی شرکت‌ها استفاده می‌کنند.

به‌طور خاص، دوره یک ماهه می‌تواند به گزارشی اشاره داشته باشد که در پایان هر ماه تقویمی ارائه می‌شود و باید دارای جزئیات دقیقی از فعالیت‌های شرکت در طی آن ماه باشد. این اطلاعات برای شفافیت بازار و اطمینان از دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات به‌روز و دقیق ضروری است.