خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

آبین

کشت وصنعت آب شیرین

شرکت "کشت وصنعت آب شیرین" با نماد "آبین" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "انجام کلیه امورمربوط به کشاورزی، اجرای عملیات مکانیزه کشاورزی (زراعی و باغی)، تسطیح، تهیه ادوات وماشین آلات کشاورزی مربوطه،دامداری، پرورش آبزیان، طیور، صنایع جانبی و تبدیلی کشاورزی - مواد غذایی، سایر فعالیتهای مرتبط به موضوع شرکت ومجاز طبق قانون تجارت" می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل کشت وصنعت آب شیرین "محمدرضا فخاری فینی" و مدیرمالی آن، "مهدی زمردی"، مدیریت آبین را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت کشت وصنعت آب شیرین در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان ۱۶.۱۵ % درصدی آبین هستیم که رتبه ۶۵۳ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت کشت وصنعت آب شیرین در بازه ۶ ماهه با منفی ۳۶.۷۳ %درصد به رتبه ۵۸۱ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد افت ۵۹.۰۷ % درصدی و رتبه ۵۶۷ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۶۴.۸۹ % درصد افت به رتبه ۵۴۳ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۱۶.۱۵ %
رتبه ۶۵۳
بازدهی ۶ ماهه
۳۶.۷۳ %
رتبه ۵۸۱
بازدهی ۹ ماهه
۵۹.۰۷ %
رتبه ۵۶۷
بازدهی ۱۲ ماهه
۶۴.۸۹ %
رتبه ۵۴۳