خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

آرمان

بیمه آرمان

شرکت "بیمه آرمان" با نماد "آرمان" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "1-انجام عملیات بیمه ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ا اعلام می کندn2-تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور دررابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ا n3-سرمایه گذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه." می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل بیمه آرمان "مجید قلی پور" و مدیرمالی آن، "رضا زارعی"، مدیریت آرمان را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت بیمه آرمان در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان ۷.۵۳ % درصدی آرمان هستیم که رتبه ۷۰۳ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت بیمه آرمان در بازه ۶ ماهه با مثبت ۳.۱۷ %درصد به رتبه ۶۷۶ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد رشد ۴۵.۷ % درصدی و رتبه ۶۵۲ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۸۱.۵۹ % درصد رشد به رتبه ۶۶۰ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۷.۵۳ %
رتبه ۷۰۳
بازدهی ۶ ماهه
۳.۱۷ %
رتبه ۶۷۶
بازدهی ۹ ماهه
۴۵.۷ %
رتبه ۶۵۲
بازدهی ۱۲ ماهه
۸۱.۵۹ %
رتبه ۶۶۰