خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

آسیا

بیمه آسیا

شرکت "بیمه آسیا" با نماد "آسیا" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "-انجام عملیات بیمه ای در انواع رشته ها بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا n -قبول و واگذاری بیمه های اتکائی در داخل و خارج از کشوردر چارچوب ضوابط مصوب بیمه مرکزی n -سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته ها در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه .n -هر نوع عملیات شامل تاسیس شرکتهای فرعی ، خرید و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها n طبق مقررات" می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل بیمه آسیا "مسعود بادین" و مدیرمالی آن، "یعقوب واعظی اصل"، مدیریت آسیا را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت بیمه آسیا در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان ۴.۷۵ % درصدی آسیا هستیم که رتبه ۵۸۴ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت بیمه آسیا در بازه ۶ ماهه با منفی ۰.۵۸ %درصد به رتبه ۳۹۳ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد افت ۳۱.۶۴ % درصدی و رتبه ۲۲۱ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۲۸.۹۴ % درصد رشد به رتبه ۱۸۸ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۴.۷۵ %
رتبه ۵۸۴
بازدهی ۶ ماهه
۰.۵۸ %
رتبه ۳۹۳
بازدهی ۹ ماهه
۳۱.۶۴ %
رتبه ۲۲۱
بازدهی ۱۲ ماهه
۲۸.۹۴ %
رتبه ۱۸۸