خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

آواپارس

بیمه اتکایی آوای پارس

شرکت "بیمه اتکایی آوای پارس" با نماد "آواپارس" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "مطابق ماده ۲ اساسنامه ، در ۵ بند و ۲ تبصره از جمله: قبول بیمه های اتکایی شامل اتکایی مجدد، در کلیه رشته های بیمه از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران با رعایت ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می کند.وسایر موارد" می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل بیمه اتکایی آوای پارس "مجید بنویدی" و مدیرمالی آن، "هانیه رهبری"، مدیریت آواپارس را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت بیمه اتکایی آوای پارس در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد سود ۱۷.۶۴ % درصدی آواپارس هستیم که رتبه ۱۱۲۴ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت بیمه اتکایی آوای پارس در بازه ۶ ماهه با منفی ۰.۲۹ %درصد به رتبه ۱۱۲۴ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد افت ۷.۹۴ % درصدی و رتبه ۱۱۲۴ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۱۵.۶۷ % درصد افت به رتبه ۱۱۲۴ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۱۷.۶۴ %
رتبه ۱۱۲۴
بازدهی ۶ ماهه
۰.۲۹ %
رتبه ۱۱۲۴
بازدهی ۹ ماهه
۷.۹۴ %
رتبه ۱۱۲۴
بازدهی ۱۲ ماهه
۱۵.۶۷ %
رتبه ۱۱۲۴