خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

آپ

آسان پرداخت پرشین

شرکت "آسان پرداخت پرشین" با نماد "آپ" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "واردات وصادرات کالاهای مجاز، اقدام به اخذ هرگونه تسهیلات ارزی وریالی ازبانکها، طرح واجرای پروژه های تولیدی وصنعتی وعمرانی وکلیه خدمات IT ، مکانیزاسیون ارایه کلیه خدمات پرداخت وعقد قرارداد باشرکتها وارگانهای دولتی و خصوصی ودرصورت نیاز اخذ مجوز ازمراجع ذی صلاح" می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل آسان پرداخت پرشین "محمدرضا اسکندریون" و مدیرمالی آن، "شیما شاهینی تیران"، مدیریت آپ را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت آسان پرداخت پرشین در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان ۱.۰۶ % درصدی آپ هستیم که رتبه ۳۲۲ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت آسان پرداخت پرشین در بازه ۶ ماهه با منفی ۶.۴۶ %درصد به رتبه ۳۰۴ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد افت ۳۳.۴۹ % درصدی و رتبه ۳۰۸ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۲.۹۶ % درصد رشد به رتبه ۱۹۸ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۱.۰۶ %
رتبه ۳۲۲
بازدهی ۶ ماهه
۶.۴۶ %
رتبه ۳۰۴
بازدهی ۹ ماهه
۳۳.۴۹ %
رتبه ۳۰۸
بازدهی ۱۲ ماهه
۲.۹۶ %
رتبه ۱۹۸