خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

آکنتور

کنتورسازی ایران

شرکت "کنتورسازی ایران" با نماد "آکنتور" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "1-تاسیس کارخانه تولید وساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر مانند کنتورهای آ ب و گاز و غیره و منضمات آنها و درصورت لزوم خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مود نیازآنها .nn 2-طراحی ، ساخت و تامین سیستمهای اندازه گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیــکی و لوازم انتقال و پردازش آنها و اجزا و لوازم و تجهیزات مربوطه با استفاده از فن آوری های نوین . nn3- انجام کلیه عملیات مالی و بازرگانی و صنعتی و انجام آنچه که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیتهای بندهای 2و1 مرتبط باشد .n 4-سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها در راستای اهداف فوق ." می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل کنتورسازی ایران "سید علی عاملی" و مدیرمالی آن، "-"، مدیریت آکنتور را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت کنتورسازی ایران در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان % درصدی آکنتور هستیم که رتبه ۸۹۲ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت کنتورسازی ایران در بازه ۶ ماهه با منفی %درصد به رتبه ۸۹۲ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد افت % درصدی و رتبه ۸۹۲ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۰.۱۷ % درصد رشد به رتبه ۸۹۲ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
%
رتبه ۸۹۲
بازدهی ۶ ماهه
%
رتبه ۸۹۲
بازدهی ۹ ماهه
%
رتبه ۸۹۲
بازدهی ۱۲ ماهه
۰.۱۷ %
رتبه ۸۹۲