خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت "بیمه اتکایی ایرانیان" با نماد "اتکای" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.nسرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورایعالی بیمه." می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان "محمدرضا کشاورز" و مدیرمالی آن، "فرنگیس جهاندار"، مدیریت اتکای را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان ۱۷.۰۸ % درصدی اتکای هستیم که رتبه ۴۳۹ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در بازه ۶ ماهه با مثبت ۱.۸۲ %درصد به رتبه ۵۷۵ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد افت ۲۳.۶۴ % درصدی و رتبه ۴۹۹ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۰.۷۵ % درصد رشد به رتبه ۵۰۶ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۱۷.۰۸ %
رتبه ۴۳۹
بازدهی ۶ ماهه
۱.۸۲ %
رتبه ۵۷۵
بازدهی ۹ ماهه
۲۳.۶۴ %
رتبه ۴۹۹
بازدهی ۱۲ ماهه
۰.۷۵ %
رتبه ۵۰۶