خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

شرکت "کارت اعتباری ایران کیش" با نماد "رکیش" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "ایجاد و اداره شبکه های گسترده رایانه ای ارائه خدمات پرداخت و ارائه خدمات مربوط با استفاده از انواع سیستمها و مکانیزمهای مرتبط از جمله خرید و فروش اجاره و پشتیبانی دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش و ارائه خدمات پول گذاری و پول رسانی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری ..." می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش "علیرضا موسوی" و مدیرمالی آن، "رامین رستمی"، مدیریت رکیش را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان ۱۵.۱۳ % درصدی رکیش هستیم که رتبه ۴۱۲ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت کارت اعتباری ایران کیش در بازه ۶ ماهه با منفی ۱۲.۵۶ %درصد به رتبه ۳۴۰ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد افت ۳۹.۳۵ % درصدی و رتبه ۲۸۹ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۱۴.۵۳ % درصد رشد به رتبه ۳۰۲ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۱۵.۱۳ %
رتبه ۴۱۲
بازدهی ۶ ماهه
۱۲.۵۶ %
رتبه ۳۴۰
بازدهی ۹ ماهه
۳۹.۳۵ %
رتبه ۲۸۹
بازدهی ۱۲ ماهه
۱۴.۵۳ %
رتبه ۳۰۲