خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

سجام

مجتمع سیمان غرب آسیا

شرکت "مجتمع سیمان غرب آسیا" با نماد "سجام" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "تولید انواع سیمان" می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل مجتمع سیمان غرب آسیا "منصور ارباب افضلی" و مدیرمالی آن، "حسن مفتوح"، مدیریت سجام را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان ۱۰.۶۱ % درصدی سجام هستیم که رتبه ۲۲۸ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در بازه ۶ ماهه با مثبت ۴۶.۲۷ %درصد به رتبه ۲۳۳ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد رشد ۳۷.۹۶ % درصدی و رتبه ۴۰۰ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۹۳.۲۴ % درصد رشد به رتبه ۴۹۴ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۱۰.۶۱ %
رتبه ۲۲۸
بازدهی ۶ ماهه
۴۶.۲۷ %
رتبه ۲۳۳
بازدهی ۹ ماهه
۳۷.۹۶ %
رتبه ۴۰۰
بازدهی ۱۲ ماهه
۹۳.۲۴ %
رتبه ۴۹۴