خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

سشمال

سیمان شمال

شرکت "سیمان شمال" با نماد "سشمال" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "تولید سیمان" می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل سیمان شمال "علیرضا همتی تبارلطفی زنجانی" و مدیرمالی آن، "عباس امین"، مدیریت سشمال را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت سیمان شمال در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد سود ۲۰.۴۵ % درصدی سشمال هستیم که رتبه ۵۰۵ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت سیمان شمال در بازه ۶ ماهه با مثبت ۱۲.۸۳ %درصد به رتبه ۵۰۱ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد رشد ۱۹.۲۲ % درصدی و رتبه ۴۵۸ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۶۲.۹۴ % درصد رشد به رتبه ۵۲۸ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۲۰.۴۵ %
رتبه ۵۰۵
بازدهی ۶ ماهه
۱۲.۸۳ %
رتبه ۵۰۱
بازدهی ۹ ماهه
۱۹.۲۲ %
رتبه ۴۵۸
بازدهی ۱۲ ماهه
۶۲.۹۴ %
رتبه ۵۲۸