خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

ومدیر

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت "گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری" با نماد "ومدیر" در زمینه‌های متعددی فعالیت دارد که شامل "سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه شرکتها" می باشد.

در حال حاضر، مدیرعامل گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری "سیدهادی ابطحی" و مدیرمالی آن، "امیر شعبان عصمت آبادی"، مدیریت ومدیر را برعهده دارند.

بررسی روند سود دهی شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اخیر

بررسی عملکرد این شرکت در بازه‌های زمانی مختلف به این شرح است. در بازه سه ماهه، شاهد زیان ۲.۰۹ % درصدی ومدیر هستیم که رتبه ۶۵۰ را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داده است. شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در بازه ۶ ماهه با مثبت ۹.۱۷ %درصد به رتبه ۵۳۹ می‌رسد. اما در بازه ۹ ماهه شاهد رشد ۳۹.۲۲ % درصدی و رتبه ۴۸۵ در بین نمادهای بورسی هستیم. این نماد در بازه ۱۲ ماهه نیز با ۵۹.۵ % درصد رشد به رتبه ۴۲۰ می‌رسد.

بازدهی ۳ ماهه
۲.۰۹ %
رتبه ۶۵۰
بازدهی ۶ ماهه
۹.۱۷ %
رتبه ۵۳۹
بازدهی ۹ ماهه
۳۹.۲۲ %
رتبه ۴۸۵
بازدهی ۱۲ ماهه
۵۹.۵ %
رتبه ۴۲۰