خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
افشای اطلاعات ونیکی

۰۱ آذر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۵ آبان ۱۴۰۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
۰۶ مهر ۱۴۰۰
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۷ شهریور ۱۴۰۰

ونیکی

– افشای اطلاعات بااهمیت – (طرح دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت : سرمایه گذاری ملی ایران

موضوع افشاء : طرح دعوی علیه شرکت – گروه ب

شرح کامل ادعای طرف مقابل: شرکت تولیدی بازرگانی پوپا غرب به شماره ثبت ۲۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۴۱۴۶۰ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۱۱۵۰۰۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی کرمانشاه ورشکسته اعلام شده است و تاریخ توقف آن به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تعیین گردیده است که پس از قطعیت دادنامه صادره ، عملیات تصفیه توسط اداره تصفیه ورشکستگی کرمانشاه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته در دست اقدام می باشد . ۲- به حکایت محتویات پرونده اجرایی کلاسه ذکر شده در ستون خواسته اجرای احکام شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران بابت بدهی شرکت ورشکسته به سازمان خصوصی سازی اقدام به توقیف ۷۷،۱۶۱،۲۸۷ سهم از سهام شرکت بورسی آلومتک متعلق به ورشکسته کرده است و بعد از صدور حکم ورشکستگی اقدام به فروش از طریق بورس (کارگزاری حافظ) نموده که سایر خواندگان هر یک اقدام به خرید سهام کرده اند درحالی که این اقدامات بعد از صدور حکم ورشکستگی انجام شده است.۳- با عنایت به اینکه طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی ، بعد از تاریخ ورشکستگی هرگونه اقدام اجرایی باید به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تعقیب گردد و واحد اجرای احکام دادگاه موظف به توقف عملیات و ارسال پرونده به اداره امور تصفیه بوده اما بر خلاف مقررات آمره عملیات اجرای تعقیب و منجر به فروش دارایی ورشکسته گردیده که طبق رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ ( در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران صادر و اجرا گردد کلیه عملیات اجرای و نقل و انتقالات مربوط به متضمن ضرر سایر طلب کاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده باطل و بی اعتبار می باشد ) .


مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#ونیکی
#افشای_اطلاعات۱۷ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۷ تیر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت