خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم قجام

۰۶ آبان ۱۴۰۰
قجام - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
قجام - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
قجام - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
قجام - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام