خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خکار

۱۸ آبان ۱۴۰۰
خکار - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۵ آبان ۱۴۰۰
خکار - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
خکار - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خکار - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خکار - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰
خکار - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰
خکار - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ مهر ۱۴۰۰
" وسقم " مشمول رفع گره معاملاتی/ خکار به مجمع می رود
۰۸ مهر ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۷ مهر ۱۴۰۰
خکار - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۶ مهر ۱۴۰۰
"دروز" فردا بازگشایی می شود/ " غپاک " و " کاذر " آماده انجام معامله
۰۴ مهر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
خکار - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
خکار - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
"پارس" تعلیق شد/توقف نماد معاملاتی "ددام" و "دپارس"
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
خکار - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
خکار - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
خکار - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ تیر ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ تیر ۱۴۰۰
خکار - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
خکار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خکار پیام ناظر داروح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خکار)،(داروح) به اطلاع می ر…
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خکار بازگشایی نماد معاملاتی(خکار) به اطلاع می رساند،نماد معاملات…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر کطبس پیام ناظر خکار پیام ناظر قلرست نمادهای معاملاتی(قلرست)،(خکار)،(کطبس)مشمول دستور العمل…
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر خکار پیام ناظر جمح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (خکار)،(جمح) به اطلاع می رسان…