خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شکام

۰۱ آذر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۹ آبان ۱۴۰۰
شکام - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۹ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۲ آبان ۱۴۰۰
شکام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۶ آبان ۱۴۰۰
شکام - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۴ مهر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۰ مهر ۱۴۰۰
شکام - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۹ مهر ۱۴۰۰
شکام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
شکام - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
شکام - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی عرضه اولیه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
شکام - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
شکام - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
شکام - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
شکام - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
شکام - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ تیر ۱۴۰۰
شکام - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰