خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
قثابت

۰۲ آذر ۱۴۰۰
قثابت - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
قثابت - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۸ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۸ آبان ۱۴۰۰
قثابت - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۶ آبان ۱۴۰۰
قثابت - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۵ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۵ آبان ۱۴۰۰
قثابت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۸ آبان ۱۴۰۰
قثابت - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
قثابت - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۲۹ مهر ۱۴۰۰
قثابت - صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴ مهر ۱۴۰۰
قثابت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
قثابت - افشای جزییات زمین و ساختمان
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
قثابت - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
ثبت سرمایه "قثابت" از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
قثابت - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
قثابت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۸ تیر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۸ تیر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۸ تیر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
قثابت - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
قثابت - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت