خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ولقمان

۰۵ آبان ۱۴۰۰
ولقمان - آگهی ثبت افزایش سرمایه – ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۰۴ آبان ۱۴۰۰
ولقمان - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۵ مهر ۱۴۰۰
ولقمان - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۷ مهر ۱۴۰۰
ولقمان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
ر ولقمان - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۰۶ مهر ۱۴۰۰
ولقمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ر ولقمان - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ولقمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ولقمان - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری لقمان – مجمع ۱۴۰۰/۰۲/۲۲