خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال بساما

۰۱ آذر ۱۴۰۰
بساما - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۱ آذر ۱۴۰۰
بساما - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۹ آبان ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شبکه نو آفرینی سر آمد)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
بساما - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴ مهر ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت هلدینگ سرآمد)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
بساما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
بساما - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
بساما - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ مهر ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا)
۰۴ مهر ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نواندیش آتی نویان)
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ایده پردازان بازار سرمایه امین)
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شبکه نو آفرینی سر آمد)
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
بساما - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
بساما - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
بساما - زمانبندی پرداخت سود بساما دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
بساما - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
بساما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
بساما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۲ تیر ۱۴۰۰
بساما - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ تیر ۱۴۰۰
بساما - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ تیر ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ بساما - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
بساما - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
‍ بساما - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱