خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال شتران

۰۱ آذر ۱۴۰۰
شفاف سازی
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شفاف سازی
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شتران - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شتران - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۰۲ آبان ۱۴۰۰
شتران - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۷ مهر ۱۴۰۰
شتران - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
شتران - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ مهر ۱۴۰۰
شتران - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۸ مهر ۱۴۰۰
شتران -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
ر شتران - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شتران - صدور مجوز افزایش سرمایه
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شتران - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
امروز در اتاق معاملات آنلاین به بررسی: #شاخص_کل و مقایسه آن با چارت شماتیک هایکوف (accumulation schematic Wyckoff event and phases)، بررسی چارت قیمتی #دلار، و بررسی سفر مدیرکل آژانس اتمی پیش از نشست شورای حکام پرداختیم. همچنین امروز به درخواست دوستان به مدت ۴۰ دقیقه آموزش در مورد اصلاح قیمتی_زمانی داشتیم. ماحصل صحبت ها: کماکان نظر به اصلاح شاخص کل از جنس زمان و اندکی استراحت داریم. از طرف دیگر با بررسی شاخص کل هم وزن به این نتیجه رسیدیم که در کوتاه مدت تک نمادها و نمادهای کوچک گوی سبقت را از بزرگان خواهند ربود. از این رو به دوستان حاضر در اتاق معاملات تا بازگشت تعادل به بازار توصیه به صبر داشتیم. امروز در اتاق معاملات آنلاین به بررسی نماد های زیر پرداختیم: از گروه دارویی: #دیران #ددام از گروه پالایش: #شتران از گروه خودرو: #خنصیر از گروه لوازم خانگی: #مادیرا از گروه حمل و نقل: #حرهشا از گروه انبوه سازی: #وتوس از گروه فلزات اساسی: #فمراد جهت عضویت در اتاق معاملات نام و نام خانوادگی شماره همراه کد ملی به آیدی @dpbroker ارسال نمایید… ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ @bourse_bushehr
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
شتران - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
شتران - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۹ تیر ۱۴۰۰
شتران - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ تیر ۱۴۰۰
شتران - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ تیر ۱۴۰۰
شتران - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۱ تیر ۱۴۰۰
شتران - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
‍ شتران - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت شتران (پالایشگاه نفت تهران) معرفی
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
شتران - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
شتران – شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده شرکت: پالا…
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت شتران (پالایشگاه نفت تهران) معرفی
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ شتران - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
‍ شتران – افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مناقصه – گروه ب) …
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
شتران - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)