خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال قجام

۰۱ آذر ۱۴۰۰
قجام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
قجام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
قجام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۸ آبان ۱۴۰۰
قجام - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۶ آبان ۱۴۰۰
قجام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۵ آبان ۱۴۰۰


نما د : قجام

– شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

شرکت : فرآورده های غذائی و قند تربت جام

به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در طبقه زمین به استحضار می رساند طبق مصوبه هیات مدیره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها در طبقه زمین در دستور کار قرار گرفته است.

مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#قجام
#شفاف_سازی:
۱۲ آبان ۱۴۰۰
قجام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
قجام - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۶ آبان ۱۴۰۰
قجام - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۰۳ آبان ۱۴۰۰
قجام - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۹ مهر ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۲۸ مهر ۱۴۰۰
۱۸ مهر ۱۴۰۰
قجام - گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
قجام - گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
قجام - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
قجام - افشای جزییات زمین و ساختمان
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
قجام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۸ شهریور ۱۴۰۰


قجام


افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

شرکت : فرآورده های غذائی و قند تربت جام

موضوع افشاء : انعقاد قرارداد مهم – گروه الف

شرح جزئیات قرارداد: تصفیه و تبدیل مقدار ۱۵.۰۰۰ تن شکر خام به شکر سفید و بسته بندی در کیسه ۵۰ کیلوگرمی


مشاهده اطلاعیه

دریافت اطلاعیه

#قجام
#افشای_اطلاعات۱۷ شهریور ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت
۰۲ تیر ۱۴۰۰
قجام - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ تیر ۱۴۰۰
قجام - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
قجام - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
قجام - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
قجام - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
قجام - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده