خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کدال های وب

۱۷ مهر ۱۴۰۱
زمانبندی پرداخت سود های وب
۲۶ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
۱۲ آبان ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
۱۱ آبان ۱۴۰۰
های وب - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۹ مهر ۱۴۰۰
های وب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
۲۳ تیر ۱۴۰۰
های وب - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ تیر ۱۴۰۰
های وب - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
های وب - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
های وب - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ خرداد ۱۴۰۰
های وب - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
های وب - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
های وب - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
های وب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
۰۸ اسفند ۱۳۹۹
های وب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
های وب - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰